اقلام موجود آنلاين پنوماتيك ايران (اوپي كالا)

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

پنوماتيك
    شيرهاي پنوماتيك
        شير هاي پنوماتيك برقي
            شير 1/4-3/2 تك بوبين .........
            شير 1/4-3/2 تك بوبين چيني - درجه 2 موجود در انبار ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-3/2 تك بوبين چيني - درجه 1 موجود در انبار ۲,۴۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-3/2 تك بوبين ايرتك Airtac تايوان موجود در انبار ۷,۳۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-3/2 تك بوبين NC شاكو SHAKO تايوان موجود در انبار ۷,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-3/2 تك بوبين YPC كره موجود در انبار ۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-3/2 تك بوبين پنوماكس ايتاليا موجود در انبار ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-3/2 تك بوبين وستا ايتاليا - تنه بزرگ موجود در انبار ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-3/2 تك بوبين متال ورك ايتاليا موجود در انبار ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-3/2 تك بوبين MFH فستو آلمان - تنه بزرگ موجود در انبار ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 تك بوبين .........
            شير 1/4-5/2 تك بوبين چيني - درجه 2 موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 تك بوبين چيني - درجه 1 موجود در انبار ۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 تك بوبين ايرتك Airtac تايوان موجود در انبار ۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 تك بوبين شاكو SHAKO تايوان موجود در انبار ۸,۳۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 تك بوبين YPC كره موجود در انبار ۹,۸۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 تك بوبين پنوماكس ايتاليا موجود در انبار ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 تك بوبين وستا ايتاليا - تنه بزرگ موجود در انبار ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 تك بوبين متال ورك ايتاليا موجود در انبار ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 تك بوبين MFH فستو آلمان - تنه بزرگ موجود در انبار ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 دو بوبين ..........
            شير 1/4-5/2 دوبوبين چيني - درجه 2 موجود در انبار ۳,۸۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 دو بوبين چيني - درجه 1 موجود در انبار ۵,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 دو بوبين ايرتك Airtac تايوان موجود در انبار ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 دو بوبين شاكو SHAKO تايوان موجود در انبار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 دو بوبين YPC كره موجود در انبار ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 دوبوبين پنوماكس ايتاليا موجود در انبار ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 دو بوبين وستا ايتاليا در انبار موجود نیست ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 دوبوبين متال ورك ايتاليا موجود در انبار ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/2 دو بوبين JMFH فستو آلمان موجود در انبار ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/3 دو بوبين بسته ..
            شير 1/4-5/3 دو بوبين وسط بسته چيني - درجه 2 موجود در انبار ۵,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/3 دو بوبين وسط بسته چيني - درجه 1 موجود در انبار ۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/3 دو بوبين وسط بسته ايرتك Airtac تايوان موجود در انبار ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/3 دوبوبين وسط بسته شاكو SHAKO تايوان موجود در انبار ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/4-5/3 دو بوبين وسط بسته وستا ايتاليا موجود در انبار ۱۹,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 3/8-5/2 تك بوبين .........
            شير 3/8-5/2 تك بوبين چيني - درجه 2 موجود در انبار ۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 3/8-5/2 تك بوبين چيني - درجه 1 موجود در انبار ۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 3/8-5/2 تك بوبين ايرتك Airtac تايوان موجود در انبار ۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 3/8-5/2 تك بوبين شاكو SHAKO تايوان در انبار موجود نیست ۱۴,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/2-5/2 تك بوبين .........
            شير 1/2-5/2 تك بوبين چيني - درجه 2 موجود در انبار ۶,۸۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/2-5/2 تك بوبين چيني - درجه 1 موجود در انبار ۷,۸۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/2-5/2 تك بوبين Airtac تايوان موجود در انبار ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
            شير 1/2-5/2 تك بوبين شاكو SHAKO تايوان موجود در انبار ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/2-5/2 تك بوبين وستا ايتاليا موجود در انبار ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
            شير 1/2-5/2 دو بوبين ..........
        شير هاي پنوماتيك مكانيكي
            شيرهاي كله قارچي .........
            شيرهاي دسته هندلي ..........
            ميكروسوييچي و سلكتوري .....
            شيرهاي پدالي ........
            شير 1/4-5/2 پدالي چيني - درجه 2 موجود در انبار ۵,۷۵۰,۰۰۰ریال
        لوازم جانبي شيرهاي پنوماتيك
    سيلندرهاي پنوماتيك
        قلمي ته گوشواره دار
            ايراني/چيني/تايواني ...........
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار CH/TW/IR - قطر 12 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار CH/TW/IR - قطر 16 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار CH/TW/IR - قطر 20 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار CH/TW/IR - قطر 25 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۵,۷۵۰,۰۰۰ریال
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار CH/TW/IR - قطر 32 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۶,۹۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار CH/TW/IR - قطر 40 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۷,۸۵۰,۰۰۰ریال
            كاموزي ايتاليا COMOZZI .........
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار كاموزي ايتاليا - قطر 12 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار كاموزي ايتاليا - قطر 16 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۷,۲۵۰,۰۰۰ریال
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار كاموزي ايتاليا - قطر 20 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار كاموزي ايتاليا - قطر 25 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار كاموزي ايتاليا - قطر 32 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
            سيلندر قلمي ته گوشواره دار كاموزي ايتاليا - قطر 40 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
            فستو آلمان FESTO .............
        بدنه چهارگوش DNC,SI,SC ....
            چهارميل SC مگنتي .............
            سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 32 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 40 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۵,۱۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر50 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۶,۲۵۰,۰۰۰ریال
            سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 63 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۷,۶۵۰,۰۰۰ریال
            سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 80 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 100 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 125 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 160 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
            بادران BADRAN .................
            سيلندر بادران مدل TNX يا TRX- قطر 32 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر بادران مدل TNX يا TRX - قطر 40 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر بادران مدل TNX يا TRX - قطر 50 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۶,۲۵۰,۰۰۰ریال
            سيلندر بادران مدل TNX يا TRX- قطر 63 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۸,۲۵۰,۰۰۰ریال
            سيلندر بادران مدل TNX يا TRX- قطر 80 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر بادران مدل TNX يا TRX- قطر 100 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر بادران مدل XJC - قطر 125 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر بادران مدل XJC - قطر 160 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
            پارس PARS مدل PNC ..........
            ميل مخفي DNC / SI ............
            سيلندر ميل مخفي مدل DNC يا SI - قطر 32 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۶,۶۵۰,۰۰۰ریال
            سيلندر ميل مخفي مدل DNC يا SI - قطر 40 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر ميل مخفي مدل DNC يا SI - قطر 50 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر ميل مخفي مدل DNC يا SI - قطر 63 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر ميل مخفي مدل DNC يا SI - قطر 80 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
            سيلندر ميل مخفي مدل DNC يا SI - قطر 100 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟ موجود در انبار ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
        متعلقات سيلندر پنوماتيك
        لوازم جانبي سيلندر پنوماتيك
    اتصالات پنوماتيك و مهره دار
    اتصال مستقيم پنوماتيك يا مهره دار / انتخاب شيلنگ ؟؟؟ - رزوه ؟؟؟ / بسته 10 تايي موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
    زانو پنوماتيك يا مهره دار رزوه اي / انتخاب شيلنگ ؟؟؟ - رزوه ؟؟؟ / بسته 10 تايي موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰ریال
    واسطه / رابط پنوماتيك يا مهره دار / انتخاب شيلنگ ؟؟؟ / بسته 10 تايي موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
    سه راه پنوماتيك يا مهره دار شيلنگ خور مدل T / انتخاب شيلنگ ؟؟؟ / بسته 10 تايي موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
    سه راه پنوماتيك شيلنگ خور مدل Y / انتخاب شيلنگ ؟؟؟ / بسته 10 تايي موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
    زانو پنوماتيك يا مهره دار شيلنگ خور / انتخاب شيلنگ ؟؟؟ / بسته 10 تايي موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰ریال
    سه راه پنوماتيك يا مهره دار رزوه اي مدل T / انتخاب شيلنگ ؟؟؟ - رزوه ؟؟؟ / بسته 10 تايي موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
    چهار راه پنوماتيك يا مهره دار شيلنگ خور/ انتخاب شيلنگ ؟؟؟ / بسته 10 تايي موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
    سيستم هاي كنترل و مراقبت هوا
        واحد هاي مراقبت هوا
        واحد مراقبت هوا - طرح ايرتك با درجه / ماكزيمم فشار 7 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
        واحد مراقبت هوا - طرح SMC با درجه / ماكزيمم فشار 10 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
        واحد مراقبت هوا - طرح فستو FESTO با درجه / ماكزيمم فشار 12 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
        آبگير رگلاتور/فيلتر رگلاتور
        فيلتر رگلاتور هوا - طرح ايرتك با درجه / ماكزيمم فشار 7 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۳,۳۵۰,۰۰۰ریال
        فيلتر رگلاتور هوا - طرح SMC با درجه / ماكزيمم فشار 10 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۴,۳۵۰,۰۰۰ریال
        فيلتر رگلاتور هوا - طرح فستو FESTO با درجه / ماكزيمم فشار 10 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۶,۷۵۰,۰۰۰ریال
        آبگير / فيلتر
        آبگير هوا - طرح ايرتك با درجه / ماكزيمم فشار 7 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
        آبگير هوا - طرح SMC با درجه / ماكزيمم فشار 10 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال
        آبگير هوا - طرح فستو FESTO با درجه / ماكزيمم فشار 12 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
        رگلاتور / فشارشكن
        رگلاتور هوا - طرح ايرتك با درجه / ماكزيمم فشار 7 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال
        رگلاتور هوا - طرح SMC با درجه / ماكزيمم فشار 10 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
        رگلاتور هوا - طرح فستو FESTO با درجه / ماكزيمم فشار 12 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
        روغن زن
        روغن زن هوا - طرح ايرتك با درجه / ماكزيمم فشار 7 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
        روغن زن هوا - طرح SMC با درجه / ماكزيمم فشار10 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
        روغن زن هوا - طرح فستو FESTO با درجه / ماكزيمم فشار 12 بار - انتخاب سايز ؟؟؟ موجود در انبار ۳,۷۵۰,۰۰۰ریال
        لوازم جانبي ..........
شیلنگ های صنعتی
    شیلنگ های پنوماتیک
        شيلنگ هاي پنوماتيك PU تايوان/كره
        شيلنگ پنوماتيك 2.5*4 PU تايوان/كره - 200 متري موجود در انبار ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 4*6 PU تايوان/كره - 200 متري موجود در انبار ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 5*8 PU تايوان/كره - 100 متر موجود در انبار ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 6.5*10 PU تايوان/كره - 100 متر موجود در انبار ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 8*12 PU تايوان/كره - 100 متر موجود در انبار ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 9*14 PU تايوان/كره - 100 متر موجود در انبار ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 11*16 PU تايوان/كره - 100 متر موجود در انبار ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ هاي پنوماتيك PU ايتاليا/آلمان
        شيلنگ پنوماتيك 2.5*4 PU ايتاليا/آلمان - 100 متر موجود در انبار ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 4*6 PU ايتاليا/آلمان - 100 متر موجود در انبار ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 5*8 PU ايتاليا/آلمان - 100 متر موجود در انبار ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 6.5*10 PU ايتاليا/آلمان - 100 متر موجود در انبار ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 8*12 PU ايتاليا/آلمان - 100 متر موجود در انبار ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 9*14 PU ايتاليا/آلمان - 100 متر موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 11*16 PU ايتاليا/آلمان - 100 متر موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ هاي پنوماتيك PA ايتاليا/آلمان
        شيلنگ پنوماتيك 2.5*4 PA ايتاليا/آلمان - 50 متر موجود در انبار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 4*6 PA ايتاليا/آلمان - 50 متر موجود در انبار ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 6*8 PA ايتاليا/آلمان - 50 متر موجود در انبار ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 8*10 PA ايتاليا/آلمان - 50 متر موجود در انبار ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 10*12 PA ايتاليا/آلمان - 50 متر موجود در انبار ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 12*14 PA ايتاليا/آلمان - 50 متر موجود در انبار ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ پنوماتيك 14*16 PA ايتاليا/آلمان - 50 متر موجود در انبار ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شیلنگ های پنوماتیک فنری
        شیلنگ پنوماتیک فنری 8*5 پنج متری موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
        شیلنگ پنوماتیک فنری 10*6.5 ده متری موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰ریال
        شیلنگ پنوماتیک فنری 8*5 ده متری موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
        شیلنگ پنوماتیک فنری 10*6.5 پانزده متری موجود در انبار ۴,۳۵۰,۰۰۰ریال
        شیلنگ پنوماتیک فنری 8*5 پانزده متری موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰ریال
        شیلنگ پنوماتیک فنری 12*8 ده متری موجود در انبار ۴,۲۵۰,۰۰۰ریال
        شیلنگ پنوماتیک فنری 12*8 پانزده متری موجود در انبار ۵,۷۵۰,۰۰۰ریال
    شيلنگ هاي هيدروليك فشار قوي
        شيلنگ هاي لاستيكي نخدار
        شيلنگ 5/16 اينچ لاستيكي نخدار 20 بار - 100 متر موجود در انبار ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 1/4 اينچ لاستيكي نخدار 20 بار - 100 متر موجود در انبار ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 3/8 اينچ لاستيكي نخدار 20 بار - 100 متر موجود در انبار ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 1/2 اينچ لاستيكي نخدار 20 بار - 50 متر موجود در انبار ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 3/4 اينچ لاستيكي نخدار 20 بار - 50 متر موجود در انبار ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 1 اينچ لاستيكي نخدار 20 بار - 50 متر موجود در انبار ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ هاي لاستيكي يك لاسيم
        شيلنگ هاي لاستيكي دو لا سيم
    شيلنگ هاي مواد غذايي
        شيلنگ هاي فنردار شفاف
        شيلنگ 16*10 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 18*12 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 24*16 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 26*19 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 33*25 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 41*32 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 48*38 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 54*45 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 63*50 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ هاي نخدار شفاف
        شيلنگ 13.5*8 نخدار شفاف كره / ژاپن - 100 متر موجود در انبار ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 16*10 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 18*12 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 24*16 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 26*19 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 33*25 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 41*32 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 48*38 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 54*45 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 63*50 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ هاي شفاف شيشه اي
        شيلنگ 16*10 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 18*12 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 24*16 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 26*19 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 33*25 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 41*32 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 48*38 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 63*50 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ هاي مخصوص بخار
        شيلنگ 3/4 اينچ - نخدار مخصوص بخار - تركيه - 40 متر موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 1 اينچ نخدار مخصوص بخار - تركيه - 40 متر موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 3/4 اينچ - نخدار فنردار مخصوص بخار - تركيه - 40 متر موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 1 اينچ نخدار فنردار مخصوص بخار -تركيه - 40متر موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
    شيلنگ هاي سيمدار
        شيلنگ هاي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري
        شيلنگ 3 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 4 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۲,۴۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 5 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 6 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 8 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 9 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۳,۶۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 10 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۳,۹۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 11 سانتي فلكسي آّبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 12 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 15 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۵,۱۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 16 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 17 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۶,۹۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 20 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 25 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 27 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 30 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري موجود در انبار ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ هاي برزنتي حرارتي 100 درجه سيمدار - 10 متري
        شيلنگ 2 اينچ برزنتي حرارتي 100 درجه سيمدار - 10 متري موجود در انبار ۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 1/2و2 اينچ برزنتي حرارتي 100 درجه سيمدار - 10 متري موجود در انبار ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 3 اينچ برزنتي حرارتي 100 درجه سيمدار - 10متري موجود در انبار ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 4 اينچ برزنتي حرارتي 100 درجه سيمدار - 10متري موجود در انبار ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 5 اينچ برزنتي حرارتي 100 درجه سيمدار - 10 متري موجود در انبار ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        شيلنگ 6 اينچ برزنتي حرارتي 100 درجه سيمدار - 10 متري موجود در انبار ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
هيدروليك
ابزار دقيق